AMSTERDAM - Drie topbadmintonners mogen tijdens internationale toernooien met rackets van andere sponsoren dan Yonex spelen.

Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald in een zaak die de drie, Eric Pang, Dicky Palyama en Judith Meulendijk, hadden aangespannen tegen de Nederlandse Badminton Bond (NBB).

Het individuele sponsorcontract van Yao Jie is inmiddels verlopen. De bond was de spelers al tegemoet gekomen door ze weer te verwelkomen in de nationale selectie.

De NBB had besloten tot het verbod omdat de drie een andere racketsponsor hadden dan Yonex, terwijl de bond een exclusief contract met het Japanse merk had gesloten.

De NBB stond volgens de rechter wel in zijn recht toen het een exclusief contract met Yonex sloot dat per 1 januari inging. Spelers die niet met Yonex-materiaal willen spelen worden sindsdien niet meer geselecteerd.

Sponsorlogo

Dat betekent dat ze wel mochten deelnemen aan landentoernooien, maar geen ondersteuning van de bond kregen. Bovendien mochten ze alleen met een racket zonder sponsorlogo spelen.

Op de drie badmintonners was volgens de rechter grote druk uitgeoefend om voor Yonex te kiezen en zo contractbreuk te plegen met hun eigen sponsor.

Zij mogen tot hun huidige sponsorovereenkomst afloopt met materialen van een andere sponsor spelen, met logo. De eis om ook hun reis- en verblijfskosten vergoed te krijgen, werd door de rechter afgewezen.

Aanzetten tot wanprestatie

De drie vochten samen met twee andere badmintonners en hun sponsoren het contract van de NBB met Yonex aan.

De twee andere badmintonners kregen om verschillende redenen geen gelijk van de rechter. De NBB moet de geleden schade vanwege het 'aanzetten tot wanprestatie' vergoeden aan de concurrerende sponsoren.