AMSTERDAM - Volgens de regelgeving van de KNHB kunnen spelers, coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen die uitkomen in de Nederlandse competitie niet deelnemen aan de World Series Hockey in India (17 december 2011 t/m 22 januari 2012).

Volgens artikel C.1.3 uit het KNHB Evenementenreglement moet een speler toestemming van de KNHB krijgen (middels een verklaring van geen bezwaar) om uit te mogen komen in een hockeycompetitie in het buitenland, stelt de bond in het schrijven.

Net zoals een buitenlandse speler alleen in Nederland mag spelen, wanneer hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de hockeybond uit zijn thuisland.

Geen toestemming

In het geval dat een evenement niet is goedgekeurd door de FIH, verleent de KNHB geen toestemming voor deelname. Op grond van artikel A.1.1. (KNHB Evenementenreglement) mogen spelers alleen deelnemen aan een goedgekeurd evenement.

Deze regeling geldt niet alleen voor spelers, maar ook voor coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen. Het KNHB Evenementenreglement is gebaseerd op de Bye-Laws bij artikel 5 van de FIH Statuten.

Twaalf maanden

Het FIH bestuur heeft de World Series in India tot een niet goedgekeurd evenement bestempeld, omdat het evenement niet wordt georganiseerd door de officiële, door de National Olympic Committee erkende, Indiase Hockeybond.

Mocht één van bovengenoemde partijen toch deelnemen aan zo'n niet goedgekeurd evenement, dan bepaalt artikel B.1.4 van het KNHB Evenementenreglement, dat tenminste een periode van twaalf maanden moet verstrijken voor zij weer aan een goedgekeurd evenement, zoals bijvoorbeeld de nationale competitie, kan deelnemen.

Alle deelnemers

Bovenstaande geldt voor alle deelnemers aan de Nederlandse competitie. Voor spelers uitkomend in de Rabo Hoofdklasse is naast bovenstaande regeling sinds een jaar nog een andere regeling van kracht die hen niet toe staat in een buitenlandse clubcompetitie te spelen gedurende het lopende seizoen (artikel B.8.5.f van het KNHB Bondsreglement 2011).

Mocht hij toch aan een dergelijk evenement deelnemen, dan is hij daarna niet speelgerechtigd voor zijn Hoofdklasseteam gedurende de rest van het seizoen.