NEW YORK - De spelersvakbond (NBPA) van de Amerikaanse basketbalcompetitie is maandag niet akkoord gegaan met het met meest recente voorstel van de clubs over een collectieve arbeidsovereenkomst, waarin onder meer de verdeling van de ruim vier miljard dollar aan inkomsten is geregeld.

Voorzitter Billy Hunter van de NBPA maakte tevens in New York bekend dat zijn organisatie juridische stappen neemt tegen de NBA en de clubs.

Sinds 1 juli is er in de beste basketbalcompetitie van de wereld een zogenaamde lock-out, met als inzet een nieuwe verdeling van de inkomsten van de NBA.

Verlies

De eigenaren leden de laatste jaren verlies en willen meer geld zelf houden. De spelers vinden de voorgestelde 50-50 verdeling plus een aantal andere regels die het salaris en de contractduur beperken echter onaanvaardbaar.

Door de patstelling is het onduidelijk of er dit seizoen nog gespeeld kan worden. In Amerika werd altijd gezegd dat als de NBPA de nu gekozen juridische weg zou nemen, het seizoen zo goed als afgeschreven kon worden.

Ultimatum

De spelers hadden van de NBA een ultimatum gekregen. Maandag kwamen daardoor tientallen sterren naar New York om een besluit te nemen over het meest recente aanbod van de NBA. Na afloop lieten de spelers weten dat voorstel 'extreem oneerlijk' te vinden.

"Dit is de beste beslissing voor de spelers", verklaarde vakbondsvoorzitter Derek Fisher, speler van Los Angeles Lakers.

"Voor veel spelers staat er persoonlijk veel op het spel. We vinden het echter allemaal belangrijk dat er niet alleen een deal komt voor vandaag, maar ook voor de NBA-spelers die de komende tien jaar en daarna de competitie in komen."

David Stern

NBA-commissaris David Stern had vooraf gedreigd een nog harder standpunt te zullen innemen als er maandag geen overeenstemming zou worden bereikt. In het nieuwe voorstel van de eigenaren zouden spelers niet meer dan 47 procent van de inkomsten krijgen.

Hij gaf in het weekeinde wel aan in dat geval niet direct over te gaan tot het schrappen van de hele competitie.

''Het ziet er echter niet goed uit'', zei Stern na de teleurstellende uitkomst. ''De spelersvakbond heeft het seizoen in groot gevaar gebracht."

Verkorte competitie

Volgens de oude afspraak, die in 2005 werd gesloten, kregen de spelers 57 procent van de inkomsten. Zij vinden nu dat de NBA veel te veel terug wil krijgen van hun werknemers en dat de NBA ook wat concessies zou moeten doen.

Als de spelers het voorstel van de eigenaren hadden aangenomen, zou een verkorte competitie op 15 december begonnen zijn.

Nu lijkt het begin van de NBA verder weg dan ooit.