De zaak Van Heeswijk

Wat is de aanleiding om een ex-renner te interviewen? In het geval Max van Heeswijk was dat het gerechtelijk onderzoek dat Jeff Novitzky van de Food and Drug Administration doet naar de US Postal ploeg van Lance Armstrong.

Van Heeswijk reed tussen 2002-2006 voor de ploegen van Armstrong. We wilden Van Heeswijk spreken over het abrupte einde van zijn loopbaan en hem vragen naar zijn visie op de zaak-Armstrong en de handel en wandel van de US Postal/Discovery-ploegen.

Een aantal van Van Heeswijks toenmalige ploeggenoten ligt onder vuur en werd ondervraagd door het onderzoeksteam van Jeff Novitzky. Een van hen heeft openlijk dopinggebruik toegegeven, Floyd Landis.

Hij en Tyler Hamilton, die eerder deel uitmaakte van de ploegen van Armstrong, spreken beiden over het systematisch toedienen van prestatiebevorderende middelen dat gangbaar was in de periode dat zij koersten voor de teams. Van Heeswijk was hun ploeggenoot, de enige Nederlander die ooit reed voor die formaties, de enige dus die kon vertellen of hij ooit iets gemerkt had.

Verloop

Het gesprek dat verslaggever Nando Boers half juni met Van Heeswijk voerde ging ook daarover. Van Heeswijk vertelde uitgebreid over zijn tijd bij de ploegen van Armstrong. Het ging over de ploeg, de personen Armstrong en Landis, maar ook ging het over dopinggebruik in het peloton en in de ploeg.

Natuurlijk stelden we ook de vraag die gesteld moet worden als dit het onderwerp van het interview is: heb je zelf gebruikt? Het antwoord hadden we niet verwacht, het verdere verloop van het gesprek ook niet.

Ontvreemding

Van Heeswijk wilde dat de opmerkingen over doping zouden worden weggelaten uit het artikel. Toen de verslaggever daarmee niet akkoord ging, pakte Van Heeswijk het opnameapparaat waarmee het interview is opgenomen, opende die en haalde de diskette eruit.

Van Heeswijk opende het keukenkastje onder de gootsteen waarachter de vuilnisbak staat. Daarin gooide de oud-prof de diskette met daarop vastgelegd het gesprek. De fotograaf die de foto's zou maken was ondertussen ook binnen en getuige van het tafereel.

Boers vroeg of Van Heeswijk de diskette terug wilde geven. Hij weigerde. Hierop brak Boers het gesprek af en vroeg Van Heeswijk hem langs de rottweiler te leiden op weg naar buiten.

Contact

Boers is sinds 1997 in de sportjournalistiek werkzaam heeft een goede reputatie en vele interviews gedaan, goed ontvangen sportboeken geschreven en hij heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Boers was, eenmaal buiten, geschrokken en verontwaardigd, maar zo snel als mogelijk schrijft hij de gebeurtenissen en datgene wat er besproken is op.

Ondertussen probeerden we telefonisch contact te krijgen met Van Heeswijk. We wilden de diskette terug, het kan niet zo zijn dat geïnterviewde personen na gedane uitspraken de geluidsdragers ontvreemden. Telefonisch en per SMS probeerden we ettelijke malen in contact te komen. Toen Van Heeswijk niet reageerde besloten wij aangifte (in België, omdat dit alles in België plaatsvond) te doen van het ontvreemden van de diskette.

Tour

We besloten dit verhaal te publiceren, na de Tour de France. We publiceren het niet om wat Van Heeswijk zegt. Dát hij het zegt is opzienbarend. Deze bekentenis doet ertoe, het is onze journalistieke plicht dit te publiceren.

We probeerden in de aanloop naar de publicatie in contact te komen met Van Heeswijk. Zoals gebruikelijk bij NUsport stuurden we het artikel voor publicatie op. Een dag voor deadline was er ineens reactie. Van Heeswijk keerde terug op zijn schreden, hij wilde terugdraaien wat hij gezegd heeft. Wij vinden: Gezegd is gezegd, wat gebeurd is, is gebeurd. We gaan niet doen alsof dit niet gezegd is.

De bruine diskette met het interview is in zijn vuilnisemmer beland. We hopen niet dat die inmiddels is verzwolgen in de verbrandingsoven, maar vrezen dat het lot van de diskette is bezegeld. Dat neemt niet weg dat het verhaal van Max van Heeswijk en zijn bekentenis recht overeind staan.

Het nieuwsbericht over het verhaal met Van Heeswijk is hier te lezen.

Het volledige verhaal over Max van Heeswijk staat in het magazine van deze week dat vanaf dinsdag in de winkels ligt en via de website te bestellen.

Tip de redactie