DEN BOSCH - Het college van Den Bosch is onder strikte voorwaarden bereid na te denken over hulp aan de noodlijdende club FC Den Bosch.

De gemeente wil dat doen als er maximale duidelijkheid is over de financiën van de club en het bestuur komt met een goed toekomstplan waaruit draagvlak vanuit de samenleving blijkt.

''De gemeenschap moet het weer voor het zeggen krijgen bij FC Den Bosch'', zei CDA-wethouder Huib van Olden woensdagavond in toelichting op het collegebesluit.

Hij vergeleek FC Den Bosch met een oligarchie. Volgens de wethouder moet de club bijvoorbeeld 20.000 aandelen uitgeven à 100 euro voor fans en kleine bedrijven.

Acute geldnood

FC Den Bosch heeft een schuld van ongeveer 4,6 miljoen euro en dreigt in acute geldnood te raken. De gemeente Den Bosch heeft nog 1,6 miljoen euro tegoed van de club.

In een reddingsplan dat eind vorig jaar in opdracht van FC Den Bosch werd gemaakt, werd voorgesteld dat de gemeente haar deel van de schuld kwijtscheldt in ruil voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten door de club.

Voor Van Olden is dat geen optie. Ook de verkoop van het complex van de jeugdopleiding ten goede van de club, keurt hij af.

Crediteurenakkoord

Als aan alle voorwaarden is voldaan wil het college wel nadenken over een raadsvoorstel waarin de gemeente bijdraagt aan de verplaatsing van de jeugdopleiding en meewerkt aan een crediteurenakkoord.

De gemeente wil de raad vragen 0,6 miljoen euro bijdrage voor de aanleg van nieuwe trainingsfaciliteiten.

Het is niet de bedoeling dat de gemeente aandeelhouder van FC Den Bosch wordt.