ARNHEM - De ambities die sportkoepel NOCNSF in zijn studie 'Nederland in de Top 10' uitsprak zijn haalbaar. Dat zei Maurits Hendriks, de technisch directeur van de sportkoepel, maandag bij de bespiegelingen over het zondag openbaar gemaakte rapport.

Nederland wil zich meten met de beste landen van het (olympische) medailleklassement. Dat kost geld. In 2020 is 195 miljoen euro nodig om de door 25 toonaangevende sportbonden uitgesproken ambities waar te maken.

Dat moet dan ruim 80 medailles opleveren. Hendriks: ''Het is een beschrijving van een ideale situatie. Maar het kan. Herhalen wat we al hebben gepresteerd is niet genoeg. Daar krijg je niemand mee op de banken.''

Momentopname

In het uitgebreide onderzoek (''een momentopname van de topsport van nu'') werd aangetoond dat acht bonden structureel voor medailles zorgen. Zij krijgen echter 'slechts' 25 procent van de voor topsport beschikbare gelden.

Hendriks: ''75 procent gaat naar niet succesvolle programma's. Daar moeten we keuzes in maken. Want: 96 procent van alle resultaten worden behaald door deze sporten.''

Langere termijn

Dat NOCNSF hiermee alleen maar kiest voor de acht (judo, hockey, paardensport, roeien, schaatsen, zeilen, wielrennen en zwemmen) ging Hendriks te ver. ''Met alleen maar gokken op deze disciplines redden we het op de langere termijn ook niet. Er moet meer bijkomen.''

Hendriks: ''Wij wijken in dat opzicht af van wat andere landen doen. We hebben ons eigen model en daar ben ik best trots op. Misschien mogen we echter ook wel iets selectiever zijn. En moeten we iets meer afrekenen op de prestatie. Dat hoort bij topsport.''

Geld

Er is geld nodig, dat is duidelijk. ''We gaan daarom inzetten op extra financiering. Met 30 miljoen extra op de korte termijn zouden we al heel blij zijn. Er kan natuurlijk ook een situatie ontstaan waarin geen extra geld vrijkomt. Dan moeten we ons op andere oplossingen bezinnen.''

Hendriks riep de sportwereld op tot eensgezindheid. ''Wij als sportwereld moeten nu eensgezind optreden. Anders kunnen we dit plan niet op de juiste wijze bij andere partijen onder de aandacht brengen. Ik denk ook dat elke sport hier beter kan uitkomen.''

Lichtjaren

Een aantal zaken noemde Hendriks cruciaal. Talentontwikkeling bijvoorbeeld, wetenschappelijke begeleiding, maar ook medische ondersteuning. ''Vooral daarop liggen we lichtjaren achter bij de ons concurrerende landen.''