UTRECHT - ''Een groot verlies voor de sport.'' Dat was de reactie van André Bolhuis, voorzitter van NOCNSF, op het overlijden van Anton Geesink.

''Ik ben geschokt. Het is heel moeilijk voor mij om nu onder woorden te brengen wat dit voor de sport betekent.''

Bolhuis hecht eraan zijn medeleven uit te spreken aan de naasten van Anton Geesink. ''Aan Jans, aan de kinderen, kleinkinderen, aan iedereen die dichtbij Anton stond. Ik heb hem heel goed gekend. Ook mij doet dit verlies heel veel.''

Bolhuis wil pas in een later stadium uitgebreider bij het overlijden van Geesink stilstaan. ''Het is net gebeurd. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie. Ik vind het moeilijk om nu een mening te geven.''