LONDEN - De Amerikaanse president George Bush geeft 120 keermeer uit aan de oorlog tegen Irak dan hij heeft vrijgemaakt voorhulp aan de mensen die door het conflict worden getroffen. Eengroep volksgezondheidspecialisten van de University College Londenheeft maandag artsen in de hele wereld opgeroepen druk uit teoefenen op hun regeringen meer geld vrij te maken voor humanitairehulp.

"De Amerikaanse regering heeft tot nu toe 206 miljoen dollar(196 miljoen euro) uitgegeven aan humanitaire ondersteuning en 300miljoen dollar (286 miljoen euro) aan voedselhulp voor Irak. Diebedragen zijn miniem in vergelijking met de 62 miljard dollar (59,1miljard euro) die de Verenigde Staten aan de militaire campagneuitgeven", stelden de woordvoerders van de groep specialisten.

"Gezondheid, waardigheid en welbevinden zijn eerste vereistenvoor stabiliteit en veiligheid, regionaal en wereldwijd, maar in de'oorlog tegen terrorisme' krijgen ze slechts zijdelings deaandacht", schreef de groep in de jongste editie van de Journal ofEpidemiology and Community Health.