BAGDAD - Het Iraakse regime zal op de staatstelevisiebinnen enkele uren beelden tonen van militairen van deBrits-Amerikaanse coalitie, die krijgsgevangen zijn gemaakt. Datheeft de Iraakse vice-president Taha Yassin Ramadan zondag op eenpersconferentie gezegd.

Ramadan zei dat voor de Iraki's de oorlog tot nu toe voorspoedigverloopt. Hij liet zich niet uit over het aantal militairen datzich aan het Iraakse leger zou hebben overgegeven.Verder liet de vice-premier weten dat de televisie ook beeldenvan verbrande Amerikaanse tanks in de stad Souq al-Shuyukh zallaten zien. Souq al-Shuyukh ligt ten zuidoosten van de zuidelijkestad Nassiriya, waar Amerikaanse mariniers bij hun opmars naar hetnoorden op felle tegenstand stuiten.

Een woordvoerder van de Amerikaanse mariniers ontkende datIraki's militairen van de coalitie gevangen hebben genomen. "Ditzijn nieuwe leugens van de Iraki's", aldus kapitein Stewart Upton.Verder zei Upton dat het Iraakse leger geen vliegtuigen heeftneergeschoten. Een woordvoerder van het Iraakse ministerie vanDefensie had kort daarvoor gezegd dat zeven toestellen van decoalitie waren neergehaald.