LONDEN - Het zware bombardement op de vijf miljoen inwonerstellende Iraakse hoofdstad Bagdad was gericht opmassavernietigingswapens. Dit heeft de Britse minister van DefensieGeoff Hoon zaterdag volgens de BBC gezegd.Volgens Hoon moest het grootste deel van het bombardement hetapparaat van terreur van het Iraakse regime vernietigen. Daarbijzijn enorme inspanningen gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen,aldus Hoon.

Hij zei dat de raketaanvallen niet de bedoeling hebben van Irakeen ruïne te maken. De lichten branden nog steeds in Bagdad terwijlde tyrannie ineenstort, zo sprak Hoon. De Britse bevelhebberadmiraal Michael Boyce voegde er aan toe dat Bagdad nog steedsdrinkwater heeft, ondanks de 3000 raketten die tot dusverre op destad zijn afgevuurd.

De veronderstelde massavernietigingswapens van het Iraakseregime waren aanvankelijk de voornaamste aanleiding voor deAmerikaans-Britse aanval. De Verenigde Naties waren op zoek naardie wapens toen de Amerikaanse regering de VN-wapeninspectiesterzijde schoven om het regime in Bagdad ten val te brengen.