Het financiële klachteninstituut Kifid hervat de behandeling van ruim zevenhonderd aangehouden klachten over woekerpolissen.

Bij de behandeling gebruikt het instituut uitspraken van de Commissie van Beroep van het Kifid over vijf richtinggevende zaken als leidraad.

De honderden zaken werden eerder allemaal aangehouden om af te wachten wat er uit die beroepszaken zou komen. Nu de uitkomsten daarvan bekend zijn, worden de behandelingen fasegewijs hervat.

De klachten worden zo veel mogelijk gegroepeerd, als ze bijvoorbeeld over dezelfde beleggingsverzekering gaan. Vervolgens worden ze één voor één behandeld.

Woekerpolissen

Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarbij veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. De kwestie speelt al jaren.

Claimorganisaties proberen namens gedupeerden schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars als Nationale-Nederlanden, ASR en het toenmalige Reaal. Dat verloopt echter zeer traag en er lopen verschillende juridische procedures door elkaar heen.