Meer ouders sparen tegenwoordig voor hun kinderen. Zo'n 70 procent van de vaders en moeders doet dit. In hun eigen jeugd gold dit nog voor een kwart van de ouders.

Ook schieten ouders uitgaven nu vaker voor dan hun ouders dat vroeger deden. Het percentage ouders dat geld voorschiet, is 55 procent. Vroeger was het 18 procent, blijkt donderdag uit onderzoek van Kantar TNS in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Voor het onderzoek zijn ruim vijfhonderd ouders met een kind in groep 6, 7 en 8 ondervraagd. In het onderzoek is gekeken hoe ouders en kinderen tegenwoordig tegen sparen aankijken en hoe de situatie was toen de ouders zelf kinderen waren. Ouders van nu zijn "als het ware de bankiers van hun kinderen", stelt het onderzoeksbureau. 

Spaargedrag

Ruim de helft van de huidige ouders spaarde vroeger als kind ook zelf. Ook het overgrote deel van de huidige kinderen in groep 6, 7 en 8 spaart. Een kleine groep kinderen van 2 procent spaart helemaal niet.

Een kwart van de kinderen in groep 6, 7 en 8 spaart nog in de traditionele spaarpot, net als hun ouders dat vroeger deden. Vooral geld voor rapporten en verjaardagen en dergelijke wordt door kinderen gespaard.

Uit onderzoek bleek maandag ook dat steeds meer kinderen uit groep 7 en 8 het geld op een bankrekening gestort krijgen.

Waarde

Bijna de helft van de ouders denkt dat hun kind tegenwoordig evenveel waarde aan sparen hecht als zij destijds deden. Een derde zegt dat zij vroeger meer waarde aan sparen hechtten dan hun kind nu doet. 

En 13 procent van de ouders denkt dat hun eigen kind tegenwoordig juist meer waarde hecht aan sparen dan zij zelf in hun jeugd deden.