Een consument met een beleggingsverzekering uit 1990 hoeft van a.s.r. geen schadevergoeding te krijgen. De verzekeraar voldeed aan de toen geldende regels.

Dat oordeelt de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid dinsdag.

De man vond dat hij door de verzekeraar onvoldoende was geïnformeerd over een beleggingsverzekering met de naam LeasePlan die hij in 1990 via een onafhankelijke tussenpersoon heeft afgesloten. Met het beoogde eindkapitaal wilde de consument zijn hypotheek aflossen.

De datum waarop de verzekering zou aflopen, werd vervroegd van maart 2018 naar oktober 2012. Na het aflopen van de verzekering keerde a.s.r. ruim 57.000 euro uit. Dit is flink lager dan het 'prognosekapitaal' dat in de offerte werd genoemd en waar de man op had gerekend.

De consument vindt dat de verzekeraar dit verschil moet vergoeden, omdat a.s.r. voor het afsluiten van de verzekering te weinig informatie zou hebben verstrekt.

Niet verplicht

De Commissie van Beroep van het klachteninstituut stelt dinsdag dat de verzekeraar in 1990 niet verplicht was om ongevraagd informatie te geven over de hoogte van de kosten en de gevolgen van de kosten voor het uiteindelijke beleggingsresultaat.

"In 1990 waren er nauwelijks beschermende regels voor consumenten", benadrukt de commissie. Wel golden er algemene voorwaarden.

"Wanneer deze consument de van toepassing zijnde algemene voorwaarden goed had gelezen, dan had hij kunnen weten dat de verzekeraar aanvullende administratiekosten in rekening zou brengen", meent de commissie. "Los daarvan had de consument over de kosten nadere vragen kunnen stellen, maar heeft dat niet gedaan."

Risico's

Bovendien was volgens de commissie in 1990 "al algemeen bekend" dat dergelijke beleggingen koersrisico's met zich meebrengen.

In het aanvraagformulier staan de woorden gewenst kapitaal en prognosekapitaal en bij het afsluiten moest de man een beleggingskeuze maken. "Op basis hiervan moet het de consument duidelijk zijn geweest dat er een zeker beleggingsrisico was."

Tussenpersoon

Als er sprake was van een gebrekkig advies en daardoor geleden schade, dan was volgens de commissie de tussenpersoon hiervoor aansprakelijk en niet de verzekeraar.

Met deze uitspraak heeft de Commissie van Beroep geoordeeld in alle vijf richtinggevende zaken over beleggingsverzekeringen, in de volksmond woekerpolissen genoemd.

Kifid zal deze maand laten weten wat dit betekent voor het verder afhandelen van de ruim zevenhonderd klachten over beleggingsverzekeringen door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.