De erfgenamen van een vermeende zwartspaarder hoeven de aanslagen die de Belastingdienst hen oplegde, niet te betalen.

Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat het bewijsmateriaal dat de fiscus in deze procedure aanvoerde, niet mag worden gebruikt. Het hof vernietigt de opgelegde naheffingen.

De Belastingdienst had van een anonieme tipgever informatie gekocht. Het ging om namen en rekeningnummers van Nederlanders die mogelijk heimelijk tegoeden hadden bij banken in Luxemburg.

Strafbare feiten

Het hof in Den Bosch gaat ervan uit dat de tipgever de gegevens in handen kreeg door strafbare feiten te plegen. Op zichzelf is het niet verboden om te betalen voor bewijs dat afkomstig is uit een misdrijf, stelt het hof. De Belastingdienst had immers geen andere mogelijkheid.

Wel moet de overheid hier voorzichtig mee zijn en de belangen goed afwegen. Volgens het hof had de Belastingdienst de rechter meer inzicht moeten geven in die belangen.

Onderzoek

Volgens het hof heeft de fiscus onder meer verzuimd onderzoek te doen naar de manier waarop de tipgever het bewijsmateriaal heeft vergaard. Evenmin is gekeken naar het eventuele strafrechtelijke verleden van de tipgever.

Daarnaast wilde de Belastingdienst niet vertellen welk bedrag aan de tipgever is betaald en op welke manier dit is gebeurd. In een eerder vonnis stelde de rechter dat de belastinginspecteur hiertoe wel verplicht was, maar de inspecteur heeft dit geweigerd.