BinckBank moet de schade van een consument deels vergoeden, omdat de bank had kunnen vermoeden dat een klant een rekening heeft gebruikt om de consument te benadelen.

De bank heeft in dat geval een zorgplicht tegenover deze gedupeerde consument geschonden, blijkt vrijdag uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van het klachteninstituut Kifid.

De klant van BinckBank beheerde vanaf 2008 een deel van het vermogen van de genoemde consument, terwijl die niet over de vereiste vergunning beschikte. In 2010 bleek dat er nog maar een fractie van zijn totaal ingelegde vermogen voor de oudedagsvoorziening over was.

De gedupeerde man klopte aan bij het Kifid, omdat BinckBank de zorgplicht ten opzichte van derden zou hebben geschonden.

Aanwijzingen

De commissie oordeelt dat als een bank "concrete aanwijzingen" heeft dat een klant zonder een vereiste vergunning een rekening gebruikt voor beleggingen van derden, dan is de bank verplicht nader onderzoek te doen.

Als een bank verzuimt verder onderzoek te doen, dan kan de bank verplicht worden de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden.

"De bank mocht niet zonder meer vertrouwen op wat de betrokken 'vermogensbeheerder' heeft verklaard, maar had nader onderzoek moeten doen naar het doel van de te openen rekening", meent de Commissie van Beroep.

Voorkomen

"Als de bank dit onderzoek had gedaan, dan had zij geweten dat de 'vermogensbeheerder' geen vergunning had voor het doen van beurstransacties en had de bank de transacties van de 'vermogensbeheerder' niet laten uitvoeren."

BinckBank had de schade voor de consument op deze manier dus kunnen voorkomen, stelt de commissie. De Commissie van Beroep wijst daarvoor op de Wet op het financieel toezicht waarin staat dat beleggers beschermd moeten worden tegen aanbieders die niet voldoen aan de wettelijke vereisten.

Verantwoordelijkheid

Maar de consument had ook een eigen verantwoordelijkheid: "Deze consument heeft een aanzienlijk deel van zijn vermogen toevertrouwd aan een vermogensbeheerder zonder zich te verdiepen in de achtergrond van deze persoon, de voorgenomen beleggingswijze en de bijbehorende risico's."

Daarom draait de gedupeerde consument zelf op voor de helft van de geleden schade. BinckBank moet de rest vergoeden. Het gaat om een bedrag van 500.000 euro en de kosten voor de beroepsprocedure van ruim 5.500 euro.

Overleg

Volgens BinckBank zijn de partijen ''in goed overleg" over de afwikkeling van de kwestie. Het bedrag van 500.000 is ook al in de jaarcijfers van BinckBank verwerkt.