Topman Maurice Oostendorp van SNS-moederbedrijf de Volksbank acht de kans dat banken in de tweede helft van dit jaar met negatieve spaarrentes komen ''verwaarloosbaar''.

Hij denkt dat spaarders in Nederland de komende maanden waarschijnlijk niet hoeven te betalen voor het stallen van hun spaargeld. 

Steeds meer banken hanteren een spaarrente die tegen de 0 procent aanhikt, maar de spaarrente negatief maken is volgens Oostendorp nog echt een stap te ver.

''Dan zou er de neiging kunnen ontstaan dat mensen hun geld gaan opnemen en onder een matras stoppen'', aldus de bankdirecteur.

Concrete voorspellingen voor de ontwikkeling van de spaarrente wil Oostendorp niet geven. Dat hangt ook erg af van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

De centrale bank heeft de afgelopen jaren flink gesleuteld aan de rentetarieven om de economische groei aan te jagen. Daardoor is het verdienmodel van banken, ook wat betreft hypotheken, onder druk komen te staan.

Druk

De Volksbank, het moederbedrijf van merken als SNS en RegioBank, heeft zijn winst in het eerste half jaar wel redelijk op peil kunnen houden.

Het financiële concern achter SNS, RegioBank, ASN en BLG Wonen, wist de druk op de hypotheekrentes daarbij grotendeels te compenseren door de hypotheekportefeuille te laten groeien en de spaarrente licht te verlagen.

Oostendorp zegt de spaarrente niet niet als primair middel te zien om de hypothekentak te financieren, ''maar balanstechnisch is het dat natuurlijk wel''.

Toch probeert de Volksbank de spaarrente voor klanten nog een beetje boven het gemiddelde niveau in de markt te houden. Bij concurrent Triodos Bank staat de spaarrente bijvoorbeeld al enige tijd op 0 procent.

Onder de streep

Onder de streep hield de Volksbank 177 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 181 miljoen euro in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Daarbij speelde ook mee dat er per saldo minder voorzieningen voor slechte leningen vrijvielen dan een jaar terug. Dat hielp de resultaten een jaar terug nog met 45 miljoen euro. Dit keer ging het maar om 20 miljoen euro.

Het marktaandeel op het gebied van nieuwe particuliere hypotheken verbeterde echter tot 6,8 procent, van 4,8 procent een jaar geleden. Het aantal klanten met een betaalrekening kwam per saldo daarnaast 42.000 hoger uit op bijna 1,4 miljoen.

Lagere winst

De Volksbank rekent voor de tweede helft van dit jaar op een wat lagere winst dan in de eerste zes maanden. Zo wordt uitgegaan van hogere kosten voor de uitvoering van strategische projecten. 

Naar verwachting blijft de gemiddelde rente op de particuliere hypotheken bij de Volksbank relatief laag en zullen de nettorentebaten in het tweede half jaar tevens minder zijn dan in het eerste half jaar.

Rob Langezaal

De bank maakt verder bekend dat "in goed overleg" is besloten dat directielid Rob Langezaal per 1 januari 2018 zal terugtreden. Langezaal was sinds 2007 lid van de directie van wat toen nog SNS Bank heette.

Hij was als Chief Commercial Officer verantwoordelijk voor de retailactiviteiten van de Volksbank: de merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS.

"Onder leiding van Rob Langezaal zijn de merken van de Volksbank - ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS - sterk gegroeid in klanten en ook is de tevredenheid van klanten verbeterd", stelt directievoorzitter Maurice Oostendorp. Het is nog niet duidelijk wie Langezaal zal opvolgen.