Nationale-Nederlanden (NN) heeft in het algemeen voldoende informatie gegeven over de premies en kosten van de beleggingsverzekering Flexibel Verzekerd Beleggen (FVB). 

Op basis van de contracten mochten verschillende kosten dan ook in rekening worden gebracht, oordeelt de rechtbank in Rotterdam woensdag.

De vorderingen in een collectieve actie van Vereniging Woekerpolis.nl en andere claimorganisaties tegen de verzekeraar zijn door de rechtbank afgewezen.

Het product FVB van het type universal life werd vanaf de tweede helft van 1992 tot eind 2008 door Nationale-Nederlanden verkocht. Bij dit type verzekering werden volgens een speciale methode kosten in rekening gebracht. De uitspraak gaat over naar schatting ruim een half miljoen beleggingsverzekeringen.

Risico's

"NN heeft volgens de destijds geldende regels ook voldoende gewaarschuwd voor de beleggingsrisico's", staat in het vonnis. Volgens de regels moest de verzekeraar de polissen toelichten met voorbeelden. In deze voorbeelden waren alle kosten en premies verwerkt.

"Dat werd toen in Nederland algemeen een goede manier gevonden om het publiek voor te lichten. Dat daarover nu anders wordt gedacht, is geen reden om NN verwijten te maken", vindt de rechtbank. Toen de regels strenger werden, heeft NN de informatie ook aangepast.

Geen bijzonder risico

NN stelde dat het voor klanten voldoende duidelijk was dat de waarde van beleggingen kon dalen. Een logisch gevolg daarvan is dat de premie voor het overlijdensrisico dan zou stijgen. Dit hoefde daarom niet met een aparte waarschuwing te worden toegelicht.

De rechtbank oordeelt dat dit effect geen bijzonder risico is waar de verzekeraar klanten specifiek over had moeten inlichten of voor had moeten waarschuwen.

Volgens de rechtbank is bij de collectieve actie niet vast komen te staan dat NN specifieke kosten zonder contractuele grondslag heeft ingehouden. De uitspraak gaat overigens niet over of de ingehouden kosten redelijk waren.

Bij deze zaak is uitgegaan van een doorsneesituatie van een gemiddelde consument. Het kan zijn dat er in individuele gevallen toch te weinig informatie is gegeven of dat er in het contract niet voldoende basis was voor het rekenen van kosten. Maar daarover kon de rechtbank in dit geval niet beslissen.

Onnodig

Verder is volgens de rechtbank ook niet vast komen te staan dat NN onnodig effectentransacties heeft verricht en onnodig kosten heeft gemaakt ten koste van het rendement van hun klanten.

De eisers stelden dat NN dit deed om aan- en verkoopprovisies binnen te halen. Maar zij hadden hiervoor geen overtuigend bewijst, meent de rechtbank.

Verbaasd

Vereniging Woekerpolis.nl zegt in een reactie "zeer verbaasd" te zijn over het oordeel van de rechtbank. Dat alle vorderingen zijn afgewezen, noemt de vereniging "onbegrijpelijk".

"Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening", aldus Woekerpolis.nl 

Voorzitter Ab Flipse van de vereniging zegt in hoger beroep te gaan. "Wij hebben sterke argumenten en zijn ervan overtuigd dat dit vonnis in hoger beroep geen stand houdt", aldus Flipse.

Er lopen nog twee andere collectieve acties over vermeende woekerpolissen bij de rechtbank Rotterdam. Ook lopen er nog meerdere zaken van individuele consumenten.