De Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz heeft met drie claimorganisaties een akkoord bereikt over het compenseren van klanten met een beleggingsverzekering.

De verzekeraar heeft afspraken gemaakt met Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim en Stichting Woekerpolisproces, maakt Allianz dinsdag bekend.

De tegemoetkoming zal per polis verschillen, omdat de hoogte daarvan afhangt van de individuele situatie van de klant.

Allianz heeft in het verleden duizenden beleggingsverzekeringen verkocht met de naam Dynamisch Investerings Plan. Later bleek dat klanten waren opgezadeld met verborgen kosten, een te hoge premie en verkeerde prognoses over de rendementen.

Belangrijk moment

Volgens het bedrijf is hiermee in één keer een oplossing bereikt voor alle polishouders die bij de drie claimorganisaties zijn aangesloten.

"Dit is voor de betrokken polishouders, maar ook voor ons, een belangrijk moment", stelt de verzekeraar. "We kunnen ons nu samen met onze klanten nog meer richten op de toekomst."

Allianz stelt klanten waar het kan via hersteladvies of overstapmogelijkheden te blijven helpen. Ook kan er in individuele gevallen naar oplossingen gezocht blijven worden.

Megaklus

De gedupeerde klanten ontvangen minimaal 500 euro per polis. Het zal nog zeker een half jaar duren voordat alle leden van de claimorganisaties gecompenseerd zijn.

"De uitvoering en afhandeling van de compensatieregeling wordt een megaklus", aldus voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl. "We hopen daarom op begrip van onze leden dat ze nog even op hun geld moeten wachten."

Substantiële vergoeding

De drie organisaties spreken in een gezamenlijke persverklaring van "het eerste grote succes" en een "substantiële vergoeding" voor hun leden.

Er is meer dan een jaar over de regeling onderhandeld. "Gaandeweg ontstond van beide kanten het vertrouwen dat we er samen uit zouden kunnen komen. Vooral de laatste weken is alles in een stroomversnelling gekomen", aldus directeur Stef Smit van ConsumentenClaim.

Tevreden

"Het akkoord wat wij met Allianz hebben gesloten doet recht aan de schade die onze leden hebben geleden en staat in geen verhouding tot de magere compensatieregelingen uit het verleden", meent Flipse.

Ook voorzitter Pieter Lijesen van Stichting Woekerpolisproces is tevreden met de afspraak: "De regeling houdt rekening met de individuele omstandigheden van elke polishouder. Mensen die meer schade hebben geleden, krijgen meer vergoed en zo moet het ook."

Mensen met een beleggingsverzekering van Allianz kunnen zich niet meer bij een van de drie belangenorganisaties aansluiten.

Kosten

In 2006 werd duidelijk dat verzekeraars bij veel beleggingsverzekeringen te hoge kosten in rekening hebben gebracht.

Inmiddels lopen er meerdere juridische procedures over deze zogenoemde woekerpolissen en zijn verzekeraars nog altijd bezig met de afwikkeling van de affaire.