NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft een hoger beroep over de compensatie van een klant met een woekerpolis verloren.

De verzekeraar kreeg van klachteninstituut Kifid te horen dat niet aan de informatieplicht was voldaan en dat de zogenoemde eerste kosten niet in rekening mochten worden gebracht. De klant in kwestie was niet goed geïnformeerd over deze kosten.

"De Commissie van Beroep oordeelt dat wanneer de verzekeraar ervoor kiest om in de offerte en verzekeringsvoorwaarden slechts uiterst summiere informatie te geven over de in rekening te brengen kosten en geen melding maakt van eerste kosten, de verzekeraar de gevolgen van die keuze moet dragen."

Dat in de offerte staat dat alle kosten in de voorbeelden zijn verrekend, betekent niet dat NN ervan uit mocht gaan dat de klant ook instemde met het in rekening brengen van kosten die niet in de polis en de verzekeringsvoorwaarden werden genoemd.

Nationale-Nederlanden moet deze eerste kosten vergoeden en dit bedrag ook ten goede laten komen aan de waardeopbouw van de verzekering. Daarnaast rekende NN een te hoge overlijdensrisicopremie. In een vervolgprocedure buigt de Commissie van Beroep van Kifid zich daar nog over.

Bijzonder risico

Volgens de commissie had de verzekeraar de consument ook moeten informeren over een bijzonder risico vanwege het zogenoemde hefboom- en inteereffect.

"De consument liep - gezien zijn relatief hoge leeftijd - het bijzondere risico dat bij tussentijds overlijden van de verzekerde de beleggingsverzekering voor de einddatum zonder uitkering zou eindigen", aldus het klachteninstituut.

Dit kwam doordat de waarde van de beleggingen waarin de premie was belegd, niet hoog genoeg zou zijn om de overlijdensrisicopremies en kosten mee te voldoen. Als de waarde te laag is om de kosten te dekken, eindigt de verzekering voortijdig.

NN was al eerder door Kifid in het ongelijk gesteld. De verzekeraar meende echter dat het instituut een uitspraak van het Europese Hof van Justitie verkeerd interpreteerde en tekende beroep aan. De Commissie van Beroep stelt de verzekeraar dus opnieuw in het ongelijk.

Terugeisen

Volgens belangenorganisatie Wakkerpolis NNclaim, die de klant in deze procedure bijstond, kunnen alle NN-klanten die sinds 1990 een dergelijke woekerpolis hebben met de uitspraak in de hand de eerste kosten terugeisen.

Het zou gaan om gemiddeld 5.500 euro voor een half miljoen klanten. Dat zou in totaal op 2,75 miljard euro uitkomen. De overlijdensrisicopremiekosten vallen volgens advocaat Adriaan de Gier van Wakkerpolis vermoedelijk net zo hoog uit.

Individuele zaak

NN Group stelt de uitspraak na te komen ten aanzien van de individuele klant waarvoor de uitspraak geldt. Het bedrijf houdt vast aan het standpunt dat het ''de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar'' kan inschatten.

Een woordvoerder stelt dat het om een "individuele zaak met specifieke kenmerken'' gaat. Of de verzekeraar een voorziening treft voor verdere schade, kan hij niet zeggen.

Collectieve claim

Wakkerpolis NN Claim en de Consumentenbond kondigden eerder dit jaar al aan een collectieve claim tegen NN in te dienen. Dat gebeurde nadat NN eerder in het ongelijk was gesteld door Kifid.

De collectieve claim bij de rechtbank gaat nog door, zegt De Gier namens Wakkerpolis. Ook stapt Wakkerpolis met "enkele duizenden" zaken naar het Kifid. "Dat zijn door deze uitspraak hamerstukken geworden.''

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht.

Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. Maar dat proces verloopt traag en er lopen verschillende juridische procedures door elkaar heen.