DNB heeft nog 750.000 euro in kas voor ex-klanten failliete banken

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft nog zo'n 750.000 euro in kas voor de compensatie van voormalige rekeninghouders van failliete banken.

Nog ruim elfduizend ex-klanten van DSB, Icesave, Indonesische Overzeese Bank (Indover) en Van der Hoop Bankiers komen nog in aanmerking voor de zogenoemde coulanceregeling. Zij kunnen nog uiterlijk 22 juni via een speciale portal een aanvraag indienen.

De coulanceregeling van het ministerie van Financiën is bedoeld voor consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel.

Te laat

Ex-klanten van de genoemde banken hebben in sommige gevallen te laat een vergoeding ontvangen en hebben recht op aanvullende wettelijke rente over hun uitkering.

Sinds 22 maart hebben tussen de zevenduizend en achtduizend ex-rekeninghouders van de regeling gebruikgemaakt. Zij hebben in totaal 850.000 euro ontvangen.

1,6 miljoen euro

In totaal hebben ruim negentienduizend voormalige rekeninghouders van DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop recht op zo'n 1,6 miljoen euro. Het merendeel daarvan, 1,3 miljoen, is bestemd voor ex-klanten van DSB.

Om in aanmerking te komen, moet de vergoeding wel meer dan 10 euro bedragen. Ook moeten de voormalige klanten de uitkering uit het depositogarantiestelsel later dan drie maanden na het faillissement hebben ontvangen.

Kleine bedragen

Meestal gaat het om kleine vergoedingen van 10 tot 20 euro. Hoewel zo'n 5.500 mensen op een dergelijk bedrag aanspraak kunnen maken, hebben slechts 1.500 zich hiervoor gemeld.

En van de 99 voormalige klanten van Icesave en DSB die recht hebben op een uitkering van 1.000 euro of meer, zijn er negentien die nog niet van de regeling gebruik hebben gemaakt.

Lees meer over:
Tip de redactie