Wakkerpolis NNclaim heeft zowel het bestuur als de raad van toezicht versterkt. Ook krijgt de belangenorganisatie van gedupeerde woekerpolisklanten van Nationale-Nederlanden een deelnemersadviesraad.

De wijzigingen moeten zorgen voor een betere belangenbehartiging van alle deelnemers van Wakkerpolis NNclaim. Het aantal deelnemers groeit volgens de stichting namelijk.

Wakkerpolis NNclaim vordert namens een half miljoen klanten 3,2 miljard euro van Nationale-Nederlanden. De collectieve woekerpolisclaim volgde op een vorig jaar gewonnen proefprocedure over één dossier.

Daarbij bepaalde klachteninstituut Kifid dat NN de eerste kosten van een beleggingsverzekering moest vergoeden, omdat de klant niet goed werd geïnformeerd over die kosten.