Het spaaroverschot van Nederlandse huishoudens is in de afgelopen jaren flink afgenomen.

Vorig jaar hielden Nederlandse huishoudens na hun bestedingen nog ruim 3 miljard euro van hun inkomsten over. In 2013 was het spaaroverschot nog bijna 22 miljard euro.

Dit komt met name doordat huishoudens meer zijn gaan uitgeven. Hun inkomsten zijn met name in de periode 2013 tot en met 2015 nauwelijks gestegen.

Bestedingen

De zogenoemde consumptieve bestedingen zijn sinds 2013 met 16 miljard euro toegenomen. En investeringen in vaste activa, zoals nieuwbouwwoningen, stegen in dezelfde periode met 13,5 miljard euro. Dit hangt samen met het herstel op de woningmarkt.

De verkoop van bestaande woningen telt niet mee als een investering in vaste activa. Dit komt doordat het totale aantal woningen in bezit van huishoudens niet verandert als een bestaand huis van eigenaar wisselt.

De aantrekkende verkoop van zowel bestaande als nieuwe woningen is wel een stimulans voor andere bestedingen. "Mensen die verhuizen, geven doorgaans immers veel geld uit aan zaken als keukens, meubels en verf", aldus het statistiekbureau.

Spaaroverschot

Niet alleen huishoudens, maar ook bedrijven en de Nederlandse overheid, besteden samen minder dan ze aan inkomsten hebben. Nederland heeft al enkele decennia een spaaroverschot.

Het overschot op de lopende rekening kwam vorig jaar uit op 7,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2013 bedroeg het overschot nog ruim 10 procent van het bbp.