De Belastingdienst heeft ruim 650 mogelijke zwartspaarders een brief gestuurd met de vraag om hun vermogen op te geven. Het gaat om klanten van de Zwitserse bank Credit Suisse.

De Belastingdienst vraagt de klanten niet alleen aangifte te doen als ze dat nog niet hebben gedaan, maar ook om hun eerdere aangiften indien nodig te verbeteren.

Omdat de Belastingdienst ze al op het spoor is, komen de klanten niet meer in aanmerking voor een verlaagde boete voor zwartspaarders. Wel wordt bij de vaststelling van de hoogte van de boete rekening gehouden met het feit dat zij zich alsnog hebben gemeld. 

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft eerder onderzoeken aangekondigd bij een Zwitserse bank, die Credit Suisse bleek te zijn.

Toename

De Belastingdienst heeft woensdag verder laten weten dat sinds de acties van de FIOD een toename is te zien van mensen die hun vermogen (beter) willen opgeven.

Om mensen met verborgen buitenlands vermogen op te sporen, wisselt de Belastingdienst data uit met buitenlandse overheden. Verder komen er gegevens binnen via tipgevers en groepsverzoeken en bijvoorbeeld het debet-creditcardonderzoek. Ook melden belastingplichtigen zich soms vrijwillig.  

"Ook internationale samenwerking en de opheffing van het bankgeheim maken dat de kans steeds groter is dat zwartspaarders tegen de lamp lopen", aldus de fiscus.