De overheid en de financiële sector zouden sparen makkelijker moeten maken. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) pleit onder meer voor een ruimere vermogensvrijstelling.

Consumenten die in aanmerking willen komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen mogen "nauwelijks spaargeld hebben", stelt het instituut in een donderdag gepubliceerd rapport.

Vaak mogen zij maximaal zo'n 1.500 tot 2.000 euro aan spaargeld hebben, terwijl het Nibud huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau adviseert om tenminste 3.500 euro als buffer aan te houden.

Het instituut wil daarom dat de vrijstelling wordt verhoogd naar het maximum dat geldt voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. Dit bedrag is voor alleenstaanden maximaal 5.940 euro en voor alleenstaande ouders en paren 11.800 euro.

Ongemerkt sparen

Ook zouden Nederlanders direct moeten kunnen sparen na de aanschaf van een product. Bedrijven kunnen consumenten bij de aankoop van bijvoorbeeld een auto direct de mogelijkheid bieden om geld apart te zetten voor bijvoorbeeld reparaties. Zo kunnen consumenten bijna ongemerkt sparen.

Dit is ook mogelijk bij hypotheken. Het hypotheekbedrag kan verhoogd worden met een deel dat is bedoeld voor onderhoud van het huis. Verder bestaat er al een initiatief van zorgverzekeraars waarbij verzekerden het eigen risico maandelijks vooraf kunnen betalen.

Het Nibud is verder voorstander van automatische overboekingen naar een spaarrekening na het openen van een bankrekening. Net als pinsparen, waarbij het pinbedrag naar boven wordt afgerond en het extra bedrag wordt overgeboekt naar de spaarrekening.

Het instituut vindt dat sparen een vaste maandelijkse uitgave moet worden in plaats van een overgebleven bedrag dat opzij wordt gezet.

Bezorgd

Het Nibud is naar eigen zeggen zeer bezorgd, omdat 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens te weinig spaargeld achter de hand zouden hebben. Dit komt neer op een op de drie huishoudens.

Daarom zou ongemerkt sparen volgens de organisatie gestimuleerd moeten worden. "Alleen op die manier kan het aantal mensen met geldproblemen worden teruggedrongen", stelt het Nibud. "Vrijwel iedereen beseft dat sparen nodig is. Maar een deel van de huishoudens, met name de lage inkomens, ervaart simpelweg te weinig ruimte om te kunnen sparen."

Psychologische factoren

Verder blijkt uit onderzoek dat psychologische factoren het sparen bemoeilijken. Daarom kan er niet van uit worden gegaan dat mensen uit zichzelf meer geld opzij gaan zetten. "De meeste huishoudens doen wat ze kunnen en vinden het ook belangrijk om geld achter de hand te hebben. Maar het zit niet in de aard van mensen om erg met de toekomst bezig te zijn", meent het instituut.

"Nu de spaarrente naar 0 procent gaat, voelen nog minder mensen een prikkel om geld apart te zetten." De Triodos Bank kondigde vorige maand aan geen spaarrente meer uit te keren aan spaarders met een internetspaarrekening.

Het instituut benadrukt dat iedereen reserves nodig heeft om onverwachte uitgaven te kunnen doen zoals het eigen risico in de zorg, reparaties en het vervangen van huishoudelijke apparaten.