Houders van aandelen aan toonder zouden niet langer anoniem moeten zijn. De houders zouden in de toekomst geïdentificeerd kunnen worden via hun effectenrekening.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) werken aan een wetsvoorstel om dit te regelen. Het voorstel is dinsdag voor consultatie gepubliceerd.

Aandelen waarvan het eigendomsbewijs is uitgegeven in certificaten zijn aandelen aan toonder. Mensen die een certificaat kunnen tonen, zijn eigenaren van de aandelen. Deze aandelen staan niet op naam.

Belastingontduiking

De maatregel moet voorkomen dat de stukken worden gebruikt voor belastingontduiking, witwassen of financiering van terrorisme. De aandelen kunnen straks alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening bij bijvoorbeeld een bank of beleggingsonderneming. 

Omdat die rekening wel op naam staat, is een anonieme overdracht niet meer mogelijk. Opsporingsdiensten kunnen gegevens van de houders opvragen als dit nodig is.

Vervallen

Aandeelhouders die hun stukken thuis bewaren, kunnen die aanbieden bij een door de vennootschap aangewezen intermediair. Ze krijgen daar, na inwerkingtreding van de wet, twee jaar de tijd voor.

Als zij dit niet doen, dan zullen hun toonderstukken vervallen. Een houder van een vervallen aandeel aan toonder kan zich melden en vervolgens een door de vennootschap vastgestelde prijs van het aandeel incasseren.

Een vennootschap kan aandelen aan toonder ook omzetten in aandelen op naam. Het is waarschijnlijk dat niet alle houders zich snel of überhaupt zullen melden. Deze groep krijgt twintig jaar om zich te laten registreren als aandeelhouder op naam.