Ongeveer achttienduizend spaarders die vroeger een spaarrekening hadden bij de omgevallen banken DSB en Icesave krijgen nog een extra vergoeding. Dit is omdat het depositogarantiestelsel deze groep eerder te weinig heeft uitbetaald. 

Dat laat demissionair minister Jeroen Dijsselboem van Financiën woensdag weten aan de Tweede Kamer. Het gaat om bedragen variërend van 10 euro tot een paar honderd euro.

Uit een eerste inventarisatie van DNB blijkt dat het waarschijnlijk om zestienduizend voormalige klanten van DSB en tweeduizend van Icesave gaat.

Indover

Voor de vijftien klanten van de vroegere Indonesische Overzeese Bank (Indover) en klanten van Van der Hoop Bankiers (1.360) is nog onduidelijk hoeveel depositohouders in aanmerking komen.

Het is namelijk nog niet bekend bij hoeveel spaarders de vordering ten minste 10 euro bedraagt. Als het bedrag lager is dan een tientje wordt er niet uitgekeerd.

Wettelijke rente

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaalde onlangs dat een groep achtergestelde DSB-spaarders nog recht heeft op meer zogeheten wettelijke rente.

Dat betrof 208 mensen die een zaak waren gestart, omdat ze vonden dat de manier waarop de vergoedingen destijds zijn vastgesteld, niet strookte met een Europese richtlijn. De vergoedingen waren berekend volgens een te lange wettelijke termijn voor het uitkeren van de vergoeding.

Er werd wettelijke rente uitgekeerd over het tegoed vanaf dire maanden na de datum waarop de spaarders hun aanvraag voor een uitkering hadden ingediend. Het CBb vindt dat de wettelijke rente moest worden vergoed al vanaf drie maanden nadat het depositogarantiesysteem is geactiveerd.

De minister heeft besloten niet alleen deze groep, maar ook de andere spaarders tegemoet te komen.

Niet redelijk

"Formeel zouden zij daarvoor een afzonderlijke schadevergoedingsprocedure tegen de Staat moeten starten. Deze situatie acht ik echter voor betrokkenen niet redelijk", schrijft Dijsselbloem in zijn Kamerbrief.

Hij vindt dat de Staat deze mensen uit eigen beweging tegemoet moet komen. De regeling kost de schatkist ongeveer 5 miljoen euro. De helft daarvan gaat op aan uitvoeringslasten.

Loket

Dijsselbloem heeft De Nederlandsche Bank (DNB) gevraagd een virtueel loket te openen waar gedupeerden zich kunnen melden en om een vergoeding kunnen vragen.

DNB zal dit loket rond 22 maart openen en de depositohouders via de media inlichten. De spaarders hebben dan drie maanden de tijd om een aanvraag in te dienen.

Vangnet

Het depositogarantiestelsel is het grote vangnet dat rekeninghouders compenseert wanneer een bank failliet gaat. De regeling wordt door de bankensector zelf bekostigd.

Dijsselbloem vindt echter dat de overheid deze aanvullende vergoeding voor haar rekening hoort te nemen. De overheid was immers ook verantwoordelijk voor de manier waarop de richtlijn uit Brussel in Nederland destijds is geïnterpreteerd.