Claimstichting Woekerpolisproces heeft een belangrijke rechtszaak verloren van verzekeraar ASR.

De organisatie krijgt geen toegang tot de berekeningen van een eerdere compensatieregeling voor de omstreden beleggingsverzekeringen. De stichting laat weten tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Woekerpolisproces had om de stukken gevraagd omdat zij vindt dat ASR klanten met een woekerpolis eerder te weinig vergoeding heeft geboden. Bij de afwijzing van de vordering door de rechter in Utrecht speelt mee dat ASR die eerdere compensatieregeling in 2008 met andere claimstichtingen overeen is gekomen.

Woekerpolisproces trok in deze zaak samen op met twee gedupeerde polishouders, maar die hebben volgens de rechter ook geen rechtmatig belang om toegang tot de berekeningen te krijgen. Zij hebben eerder al uitgebreid de kans gehad om toelichting over hun compensatie te vragen aan ASR, staat in de uitspraak.

Vertraging

Dat ASR de berekeningen niet hoeft vrij te geven, betekent een nieuwe vertraging in de al jaren voortslepende woekerpolisaffaire. Woekerpolisproces heeft de stukken nodig om de claim te onderbouwen dat bepaalde kosten niet zijn meegenomen in de berekening van de eerdere compensatieregeling.

Verzekeraars worden al jaren door tal van claimstichtingen belaagd om de miljoenen beleggingsverzekeringen waarbij door hen aan klanten veel te veel kosten in rekening zijn gebracht.

De organisaties van de overeenkomst met ASR uit 2008 zijn inmiddels zo goed als van het strijdtoneel verdwenen en daar zijn nieuwe organisaties voor in de plaats gekomen. Ook de Consumentenbond heeft zich in de strijd gemengd en voert procedures namens gedupeerde verzekeringsklanten.