ASR heeft een woekerpoliszaak verloren bij de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid. ASR laat weten in beroep te gaan.

De verzekeraar moet hierdoor mogelijk rond de 7.000 euro aan te veel in rekening gebrachte kosten terugbetalen aan een klant met een zogeheten Falcon Levensplan.

Claimorganisaties ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl, die werken aan collectieve procedures, spreken van een belangrijke uitspraak omdat deze richtinggevend kan zijn voor andere gedupeerden met een soortgelijke polis. Van het betreffende product zijn er in Nederland circa 220.000 verkocht.

ASR had de kosten die bij de klant in rekening werden gebracht volgens de uitspraak niet duidelijk genoeg in de polisvoorwaarden genoemd. Hoeveel de verzekeraar nu precies zou moeten vergoeden moet echter nog berekend worden.

Individuele zaak

ASR benadrukt in een reactie onder meer dat het hier om een individuele zaak gaat. In twee andere zaken over hetzelfde product kwam de geschillencommissie volgens de verzekeraar tot een heel andere slotsom.

De woekerpolisaffaire is een al jaren voortslepende kwestie. Net als andere verzekeraars heeft ASR het al langer aan de stok met claimorganisaties. Ook de Consumentenbond voert een collectieve procedure namens gedupeerde klanten bij ASR. Deze zaken zijn momenteel onder de rechter.