De Hoge Raad zou een verzoek tot herziening van een eerdere uitspraak in een zaak rondom zwartspaarders moeten afwijzen.

Dat staat in een woensdag bekendgemaakt advies van advocaat-generaal Robert IJzerman aan de Hoge Raad.

De zaak draait om een tipgever die in ruil voor een beloning informatie aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft gegeven over geheime bankrekeningen van Nederlanders in het buitenland. Op basis daarvan heeft de Belastingdienst aan deze vermeende zwartspaarders aanslagen opgelegd.

Naam

Belanghebbenden wilden vervolgens de naam van de tipgever weten, maar de betrokken inspecteur en belastingambtenaren weigerden tijdens verhoren de naam te noemen. Het gerechtshof heeft daarom eerder geoordeeld dat de belastingaanslagen vernietigd moesten worden.

Maar de Hoge Raad vond de onderbouwing daarvan niet overtuigend en verwees de zaak door naar een ander hof voor nader onderzoek. De Hoge Raad oordeelde eind 2015 dat de Belastingdienst de naam niet hoeft te onthullen.

De indieners van het herzieningsverzoek vinden dat de eerdere uitspraak van de Hoge Raad vanwege nieuwe omstandigheden ongegrond moet worden verklaard. Maar daar is de advocaat-generaal het dus niet mee eens.

Niet de manier

De advocaat-generaal stelt dat een herzieningsverzoek niet de manier is waarop de procedure moet worden voortgezet. De aanvragers hebben de mogelijkheid om nieuwe informatie in te brengen bij de lopende procedure. Hij vindt niet dat de Hoge Raad hier een oordeel over hoeft te vellen.

De Hoge Raad kan van het advies van de advocaat-generaal afwijken.