De Nederlandse Staat heeft beleggers in 2008 niet misleid tijdens de redding van Fortis. 

Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.

De Hoge Raad liet daarmee de eerdere uitspraak van het hof in de zaak van belangenbehartiger FortisEffect tegen de Staat in stand.

De zaak draaide om de vraag of de toenmalig minister van Financiën, Wouter Bos, beleggers heeft misleid met uitspraken over de positie van Fortis.

De bank kwam in de problemen door het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis en het faillissement van Lehman Brothers op 15 september 2008.  

Fortis werd eind september 2008 eerst van een forse kapitaalinjectie voorzien door Nederland, België en Luxemburg. Later bleek echter een grotere ingreep nodig om het concern te redden.

De Staat kocht daarbij de Nederlandse delen van Fortis. De beurskoers van Fortis daalde sterk, waardoor beleggers het schip in gingen.

Onvolledig

FortisEffect hield de Staat aansprakelijk voor die schade, omdat Bos onjuiste of onvolledige informatie over de eerste reddingsoperatie zou hebben verschaft.

Maar in 2014 oordeelde het hof dat het beleggers in 2008 "niet ontgaan kan zijn dat er sprake was van een mondiale kredietcrisis waarbij ook grote financiële instellingen in ernstige moeilijkheden waren geraakt".

Beleggers hadden moeten weten dat de reddingsoperatie van de overheid bedoeld was om de gelduitstroom bij Fortis een halt toe te roepen en dat de eerste reddingsoperatie geen garantie voor succes was.

Wel oordeelt het hof dat Bos niet steeds volledig is geweest in zijn informatieverstrekking, maar dit was voor beleggers dus niet misleidend.

"De keuze van de minister om geen volledige informatie te verstrekken, werd volgens het hof bovendien gerechtvaardigd door het belang van de stabiliteit van het financiële stelsel", aldus de Hoge Raad in de uitspraak.