Consumenten met een woekerpolis verwachten vaak te veel van hun verzekeraar bij het oplossen van de problemen. 

Ze rekenen bij het zogenoemde hersteladvies voor de beleggingsverzekeringen op meer dan waar de wettelijke regelgeving in voorziet, aldus het klachteninstituut Kifid dinsdag.

In de afwikkeling van de woekerpolisaffaire zijn verzekeraars verplicht om consumenten bij te staan in hun keuze voor voortzetting, wijziging of stopzetting van hun beleggingsverzekering.

Verzekeraars zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten van een adequaat hersteladvies. 

Klachten over adviezen komen bij het Kifid terecht, waar tot nu toe ruim dertig meldingen zijn binnengekomen over dergelijke hersteladviezen. Daarvan zijn de eerste vier afgewezen en ook in andere zaken wordt een soortgelijke uitspraak voorzien.

Kifid kijkt bij de beoordeling van hersteladviezen onder meer naar het beleggingsdoel van de consument en wat deze aan belegd vermogen heeft gerealiseerd.