Voormalige aandeelhouders van SNS Reaal mogen wat de advocaat-generaal betreft ook vragen om een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij de genationaliseerde bank en verzekeraar.

De belangrijke adviseur heeft de Hoge Raad aangeraden om het eerder besluit daarover van de Ondernemingskamer in stand te houden.

De beleggers hadden eerder aangedrongen op een zogeheten enquête naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal. Die moest in februari 2013 door de Staat worden genationaliseerd om een failissement te voorkomen. De Ondernemingskamer besliste eerder dat zij in ieder geval bevoegd zijn zo'n verzoek in te dienen.

De Staat en het voormalige SNS Reaal zelf betwisten dat en klopten aan bij de Hoge Raad. Een wanbeleidprocedure bij de Ondernemingskamer is voor aandeelhouders vaak een eerste stap richting schadevergoeding.

Ondernemingskamer

Adviezen van de advocaat-generaal worden meestal overgenomen door de Hoge Raad. Wanneer de hoogste beroepsrechter het advies opvolgt, betekent dit overigens nog niet dat er ook daadwerkelijk een enquête gaat plaatsvinden. De Ondernemingskamer heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag of het verzoek om een onderzoek toegewezen dient te worden.

Of de beleggers nog recht hebben op compensatie voor de onteigening van hun aandelen bij de nationalisatie van SNS Reaal, is ook aan de Ondernemingskamer. Die moet daar nog een definitief oordeel over vellen.

Eerder stelde het hof dat de door de overheid geboden vergoeding van nul euro te karig was, maar de Hoge Raad bepaalde later dat de uitkomst niet per se een hogere compensatie hoeft te zijn