Beleggingsondernemingen slagen met de hakken over de sloot als het aankomt op de mate waarin zij hun klanten kennen. 

De gemiddelde score bedraagt een drie op een schaal van één tot vijf voor het inventariseren van klantgegevens, zo blijkt maandag uit een rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

De score is hoger dan in voorgaande jaren, maar ligt nog onder de door de AFM beoogde score van vier. 

"Om de klant goed van dienst te kunnen zijn, moet de onderneming immers weten wie de klant is en wat hij wil", aldus de financiële waakhond. "Met welk doel wil de klant beleggen, heeft hij voldoende draagkracht, kennis en ervaring en welk risico is hij bereid te nemen?"

Grootbanken presteren het best, met een gemiddeld rapportcijfer van een 3,4. Private banken en zelfstandige belegginsondernemingen halen een score van 2,9. 

Vooral op het gebied van het inventariseren van de risicobereidheid laten de bedrijven steken vallen. Slechts twee van de in totaal twintig onderzochte beleggingsondernemingen scoren een voldoende op dit vlak. 

"Het uitvragen van de risicobereidheid is des te belangrijker gezien de huidige lage rente", vindt de AFM. "Met rendementspercentages die tot een aantal jaar geleden vrijwel risicovrij konden worden behaald, zijn momenteel wel degelijk risico’s gemoeid."

Acht ondernemingen krijgen een onvoldoende voor het inventariseren van klantgegevens. De AFM is een handhavingstraject gestart voor de negatieve uitschieters. Partijen die te weinig verbetering laten zien, staan "formele maatregelen" te wachten.

NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is het met de AFM eens dat beleggingsondernemingen hun klanten goed moeten kennen om ze van een goed advies te kunnen voorzien. "De AFM stelt daarom ook terecht hoge eisen aan die kwaliteit. Banken hebben daarom in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om de dienstverlening verder te verbeteren."

De NVB vindt het wel een gemiste kans dat het rapport is gebaseerd op dossiers die al in het begin van 2015 zijn opgevraagd.