ING moet een schadevergoeding betalen van 250.000 euro vanwege een onjuist advies en gebrekkige begeleiding bij de aanschaf van een zogenoemde renteswap. Klachteninstituut Kifid oordeelde dat de bank in deze zaak zijn zorgplicht heeft geschonden. 

Renteswaps zijn beleggingsproducten die bij het afsluiten van een lening vaak gebruikt worden om de risico's van een stijging van de rente af te dekken. Banken hebben bij het verstrekken van deze producten in het verleden vaak een te gunstig beeld gegeven van de risico's. Ook in dit geval zouden er volgens Kifid de nodige risico's genomen zijn bij de aanschaf van deze producten. 

ING zou in deze zaak de klant niet juist hebben geadviseerd over de combinatie van de langlopende geldlening en de Rente Collar. Ook heeft ING verzuimd de klant, waarvan de naam niet bekend werd gemaakt, te wijzen op de risico's.

Eerder had de geschillencommissie van Kifid nog in het voordeel van ING geoordeeld. Tegen de uitspraak van donderdag kan niet meer in beroep worden gegaan.

Reactie ING

ING liet weten geen uitspraken te doen over individuele gevallen. De bank wijst erop dat de minister van Financiën onlangs een commissie van onafhankelijke deskundigen heeft aangesteld die momenteel samen met de banken werkt aan een uniforme compensatieregeling.