Zwitserland hoeft toch niet alle gegevens van Nederlanders met een rekening bij de bank UBS aan de Nederlandse Belastingdienst te sturen. Zo vallen onder meer namen van individuen buiten de gemaakte afspraak tussen beide landen.

Een Zwitserse rechtbank heeft maandag bepaald dat niet alle opgevraagde gegevens worden gedekt door de overeenkomst tot uitwisseling van informatie tussen de landen.

Nederlandse klanten van UBS kwamen in verweer tegen een eerdere beslissing om wel gegevens door te spelen. Het gaat daarbij om gegevens van Nederlanders die tegenover UBS, de grootste bank van Zwitserland, niet konden aantonen dat ze hier wel voldoende belasting hebben afgedragen. Daarmee staat overigens nog niet vast dat het hier om zogenoemde zwartspaarders gaat.

Het bankgeheim was van oudsher heilig in Zwitserland. De afgelopen jaren is daar verandering in gekomen onder druk van eerst de Verenigde Staten en later ook Europese landen.

Tegen de uitspraak van maandag kan nog in beroep worden gegaan bij de hoogste federale rechter van Zwitserland.