De belasting die wordt geheven over vermogen, is in strijd met het recht van eigendom.

Als het vaste percentage belasting op vermogen niet kan worden voldaan uit de opbrengst hiervan, is er sprake van oneigenlijke ontneming, schrijft advocaat-generaal René Niessen dinsdag in een advies aan de Hoge Raad.

Mensen behalen uiteenlopende rendementen op hun vermogen, maar betalen allemaal hetzelfde percentage belasting. "Dat leidt tot willekeur", aldus Niessen. 

Over inkomsten uit sparen en beleggen, zoals rente en dividend, en de waardestijging van vermogen door bijvoorbeeld hogere vastgoedprijzen, wordt in de inkomstenbelasting een fictief rendement geheven. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat iedereen gemiddeld een rendement van 4 procent behaalt over een aantal jaren.

Dit percentage is aan het einde van de jaren negentig bedacht, maar is inmiddels achterhaald. "Met de kennis van nu kan niet meer worden uitgegaan van een dergelijk rendement", aldus de advocaat-generaal. 

Individuele draagkracht

De moderne belastingwetgeving is gebaseerd op individuele draagkracht. Ook daarmee is een heffing die van een fictief gemiddelde uitgaat in tegenspraak, stelt Niessen. 

De advocaat-generaal adviseert de wetgever een termijn te geven voor aanpassing of vervanging van de regeling.

Het ministerie van Financiën kan zich niet vinden in de conclusie van de advocaat-generaal dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met het eigendomsrecht. "De vermogensrendementsheffing in Box3 valt binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever toekomt", schrijft het ministerie in een reactie. 

Wel onderkent het ministerie dat er, zoals Niessen schrijft, veel maatschappelijk en politieke discussie over de heffing is ontstaan. Het kabinet wil daarom op termijn een percentage over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement heffen.