Nederlandse spaarders hadden eind 2015 ongeveer 4,5 miljard euro meer op hun spaarrekening staan dan een jaar eerder.

Eind 2015 hadden huishoudens in totaal ongeveer 336 miljard euro aan spaargeld bij Nederlandse banken uitstaan, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag. Een jaar eerder ging het nog om 332 miljard euro.

Halverwege het jaar hadden spaarders gezamenlijk nog het recordbedrag van 345 miljard euro op hun rekeningen staan.

Slechts 386 miljoen euro van de groei in 2015 is te danken aan de netto-inleg van spaarders. De rest van de toename zit in de rente die mensen over hun spaargeld ontvangen.

In de eerste zes maanden legden spaarders netto zo'n 10 miljard euro in. Maar in de tweede helft werd dit bedrag vrijwel volledig weer van de spaarrekeningen afgehaald.

Spaartegoeden

Bron: DNB© NU.nl/Jerry Vermanen

December

In december is het meeste spaargeld opgenomen. Het ging in die maand om 4,5 miljard euro. Dit heeft niet alleen te maken met uitgaven vanwege de feestdagen, maar ook met de zoektocht naar alternatieve bestemmingen voor spaargeld. 

"Zij zoeken - met in het achterhoofd de peildatum voor de vermogensheffing - naar rendabelere alternatieven voor hun spaargeld", stelt DNB. Sommige huishoudens kiezen er bijvoorbeeld voor om meer op hun hypotheken af te lossen. 

Zo staat er aan het eind van het jaar minder geld op hun spaarrekening. Spaarders moeten belasting betalen als ze eind 2015 meer dan 21.130 euro aan vermogen hadden.

Minder ingelegd

In de laatste helft van 2015 is er elke maand telkens minder spaargeld ingelegd dan dat er werd opgenomen. Bij deze netto-inleg is de bijgeschreven rente niet meegeteld.

Volgens DNB is de tendens dat er in de tweede helft van een jaar minder netto wordt ingelegd al in 2013 ingezet. Verder zijn er in januari en mei juist pieken, omdat veel werknemers dan vakantiegeld en decemberuitkeringen ontvangen.

Spaardeposito

Bijna 85 procent van al het spaargeld staat op vrij opneembare spaarrekeningen. De rest, zo'n 52 miljard euro, staat op deposito's met een vaste looptijd. Dit geld kan pas na een afgesproken periode opgenomen worden.

Net als in eerdere jaren, werd er meer geld op deposito's gestort, dan dat eraf gehaald werd. Voor vrij opneembare spaarrekeningen geldt het omgekeerde. Het feit dat er hogere spaarrentes gelden voor geld op spaardeposito's, noemt DNB een voor de hand liggende oorzaak.