De Consumentenbond heeft verzekeraar ASR gesommeerd om alle gedupeerden met een woekerpolis met de naam Waerdye een redelijke compensatie te geven en niet alleen een kleine groep.

Als dit niet gebeurt, worden er juridische stappen genomen, zo meldt de Consumentenbond woensdag. Claimorganisatie Wakkerpolis heeft een vergelijkbare sommatie gestuurd.

Volgens de bond heeft ASR honderden consumenten met een woekerpolis in het geheim met grotere bedragen gecompenseerd dan tienduizenden andere klanten die dezelfde polis hadden.

"Het is zeer onrechtvaardig dat ASR een kleine groep polishouders op gepaste wijze tegemoet komt, maar een veel grotere groep gedupeerden in de kou laat staan", aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. "Gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld."

Verder wil de Consumentenbond dat ASR openheid geeft over de tot nu toe getroffen schikkingen.

Op het Meldpunt woekerpolissen ASR hebben zich ruim elfhonderd consumenten gemeld met de betreffende polis.