Nationale-Nederlanden (NN) heeft een rechtszaak over een vermeende woekerpolis achter de schermen met een schikking afgekocht. 

Het gaat om dezelfde zaak waarover eerder dit jaar nog vragen werden beantwoord door het Europese Hof. De afwikkeling van de woekerpolisaffaire kan nu nog langer gaan duren.

Claimorganisatie Woekerpolisproces, die bij de procedure betrokken was, had de zaak liever tot een eindvonnis laten komen. Dat had het makkelijker gemaakt om soortgelijke schadevergoedingen voor andere gedupeerden van woekerpolissen af te dwingen.

De stichting zegt de positie van de gedupeerde in deze zaak wel te begrijpen. Hij zou bij de schikking ruim 10.000 euro van NN hebben gekregen.

Claims

Woekerpolisproces zegt nu snel nieuwe woekerpolisclaims aan NN voor de rechter te gaan brengen. De stichting wil op basis van de jurisprudentie die er ligt zoveel mogelijk schadevergoedingen vorderen.

De rechtbank in Rotterdam had eerder in het proces wel een tussenuitspraak gedaan. Daarin was volgens de claimorganisatie al geconstateerd dat NN "de open normen van redelijkheid en billijkheid" zou hebben geschonden.

Proefprocedure

NN liet in een reactie weten de zaak als een proefprocedure te zijn begonnen, om van het Europese Hof nadere uitleg te krijgen over Brusselse regelgeving. Nadat het hof die uitleg eind april had gegeven, kon de zaak worden beëindigd.

"Zoals gebruikelijk bij een proefprocedure zijn vooraf afspraken gemaakt met de advocaat van de wederpartij. Er is geen sprake van een achteraf gesloten schikking", aldus de verzekeraar.