Ook Nederlandse spaarders die nog geld terug moeten krijgen van de failliete bank Icesave, ontvangen dit binnenkort op hun rekening. 

Dat meldt de belangenvereniging Icesaving vrijdag.

De IJslandse overheid heeft toestemming gegeven om een geblokkeerd bedrag dat hiervoor al klaar stond, vrij te geven. Dit bedrag is eerder apart gezet om de IJslandse economie te stabiliseren.

Het land vreesde een koersdaling van de IJslandse kroon, omdat buitenlandse spaarders de kronen massaal zullen inwisselen voor andere valuta.

Ook werd vrijdag bekend dat de dan resterende 20 procent van de vorderingen naar verwachting binnen een jaar kan worden overgemaakt.

De uitbetaling werd lange tijd opgehouden, omdat eerst bepaalde zaken moesten worden afgehandeld bij de afwikkeling van het faillissement van het vroegere Landsbanki, de moederbank van Icesave.

Particuliere spaarders

Bij Icesaving zijn zo'n driehonderd spaarders aangesloten die bij Icesave meer dan 100.000 euro op hun rekening hadden staan. In totaal hadden zij een vordering van 50 miljoen euro. Daarvan moet nog 25 miljoen euro worden uitgekeerd.

Het gaat om mensen die meer geld bij Icesave hadden gestald, dan werd gedekt door het depositogarantiestelsel. Grootste uitschieter was iemand die tijdelijk 3 miljoen euro op zijn rekening had staan, vanwege een erfenis die nog verdeeld moest worden.

Het ziet er naar uit dat de gedupeerden al het geld terugkrijgen dat zij door het omvallen van Icesave zijn verloren.

De particuliere spaarders zijn de enigen die nog geld tegoed hebben uit IJsland. De Nederlandse Staat en lokale overheden verkochten hun claims eerder dit jaar aan marktpartijen, omdat zij niet langer op nieuws uit Reykjavik wilden wachten. Voor de particuliere spaarders was dit niet mogelijk.

Hoge rente

Internetspaarbank Icesave betrad de Nederlandse markt in 2008. Ruim honderdduizend Nederlandse spaarders openden er een rekening. De bank bood een relatief hoge spaarrente aan.

Maar in oktober 2008 kwam moederbedrijf Landsbanki in de problemen. De bank kon niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Gecompenseerd

Spaarders die 100.000 euro op hun rekening hadden staan, werden gecompenseerd volgens het depositogarantiestelsel. De Nederlandsche Bank keerde toen ruim 1,6 miljard euro uit aan gedupeerde rekeninghouders.

Spaarders die meer dan 100.000 euro op hun rekening hadden staan, moesten dus langer wachten op compensatie van het resterende bedrag.

'Icesave-spaarders mogelijk snel toegang tot geld'