Over vermogen dat op 1 januari boven de vrijstelling van 21.139 euro ligt, betaalt u 1,2 procent belasting. Het kan dus voordelig zijn om uw vermogen te verminderen door grote aankopen, schenkingen en betalingen in 2014 te doen.

Bij het bepalen van uw vermogen moet u rekening houden dat het spaargeld van kinderen tot 18 jaar bij het vermogen van de ouders moet worden opgeteld.

Ook contant geld, cadeaubonnen en het tegoed op chipkaarten telt mee, al geldt daar een extra vrijstelling voor (512 euro per belastingplichtige).

Het heffingsvrije vermogen kan bij ouderen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, onder voorwaarden verhoogd worden met de ouderentoeslag. Dat geldt alleen indien het inkomen uit werk en woning lager is dan 19.895 euro.

Schulden

Indien u vermogen boven de vrijstelling heeft, kan het verstandig zijn om eventuele schulden af te lossen. Dat is met name het geval indien deze minder bedragen dan het drempelbedrag van 2900 euro (5800 euro voor partners). U kunt namelijk bedragen onder die grens niet in mindering brengen op uw vermogen.

Belastingschulden mogen niet afgetrokken worden van uw vermogen, ook niet als die boven de drempel uitkomen. Een uitzondering geldt voor schenk- en erfbelasting, maar voor andere belastingschulden geldt dat het raadzaam is de Belastingdienst dit jaar te betalen.

Schenken

U kunt uw vermogen ook verlagen door geld te schenken. De algemene schenkingsvrijstelling ligt voor 2014 op 2.092 euro, ongeacht de relatie tussen de schenker en de ontvanger.

Schenken aan kinderen mag tot 5.229 euro belastingvrij per jaar. Schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet, ook als u gescheiden bent, worden bij elkaar opgeteld.

Daarnaast kunt u bij een schenking aan uw kind tussen de achttien en veertig jaar gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van 25.096 euro. Deze vrijstelling mag worden verhoogd tot 52.281 euro indien het geld wordt gebruikt voor een dure studie of eigen woning.

Verruimde vrijstelling

De tijdelijke verruimde schenkingsvrijstelling wordt niet verlengd. Dat betekent dat de ontvanger voor het einde van het jaar eigenaar moet zijn van een woning om nog aanspraak te kunnen maken op deze vrijstelling van 100.000 euro.

Deze verruimde vrijstelling geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd en relatie tussen schenker en ontvanger. Het geld dient wel besteed te worden aan de aankoop van een eigen woning, aflossing van de hypotheek, het verbouwen van de eigen woning, de afkoop van erfpachtcanon of het aflossen van restschuld.

Mocht uw kind al eerder een schenking hebben ontvangen waarbij gebruikgemaakt is van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet dit bedrag in mindering worden gebracht op 100.000 euro.

Gift

U kunt natuurlijk ook een schenking doen aan een goed doel. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn bovendien aftrekbaar van de belasting als het totale bedrag hoger is dan 1 procent van uw inkomen en minimaal 60 euro bedraagt.

Naast deze maatregelen kunt u overwegen te beleggen in een groenfonds, daarvoor geldt een aparte vrijstelling in box 3. Voor diverse vormen van groen beleggen geldt een vrijstelling van 56.420 euro (per belastingplichtige) in box 3. Daarnaast krijgt u een heffingskorting in box 1 van 0,7 procent.

De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering in box 3 bedraagt 6.859 euro. Het gespaarde bedrag op uw levensloopregeling hoeft u niet op te geven in box 3.

Vijf eindejaarstips om geld te besparen | Eindejaarstips voor woningeigenaren