Het vermogen dat Nederlandse particulieren in duurzame spaarproducten en beleggingsfondsen hebben zitten, is met 11 procent gestegen naar 25,1 miljard euro.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling (VBDO).

De groei wordt gestimuleerd door het feit dat het aantal duurzame beleggingsproducten toeneemt. Het marktaandeel van duurzaam beleggen steeg in 2013 naar 9,6 procent.

Het duurzaam gespaarde vermogen is vorig jaar met 10,3 procent toegenomen tot 15,4 miljard euro, terwijl de totale spaarmarkt slechts 0,7 procent groeide.

De omvang van duurzaam spaargeld groeit sinds 2007 gestaag; het marktaandeel is sindsdien toegenomen van 2,2 tot 4,7 procent.

Wel constateren de onderzoekers in 2013 een verschuiving van 900 miljoen euro van groen beleggen naar groen sparen.