Spaargeld, beleggingen en schulden moeten worden aangegeven in box 3.

U betaalt 1,2 procent belasting over uw vermogen als dat boven de vrijstelling uitkomt (21.139 euro per belastingplichtige).

Ouderen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en weinig inkomen hebben, kunnen recht hebben op een hogere vrijstelling.

Indien u minderjarige kinderen heeft, moet u het vermogen van uw kind bij uw eigen vermogen optellen.

Er geldt een extra vrijstelling voor contant geld, cadeaubonnen en chipkaarten van 512 euro per belastingplichtige.

Groen beleggen

Bij diverse vormen van groen beleggen geldt een extra vrijstelling van 56.420 euro (per belastingplichtige) in box 3 en krijgt u een heffingskorting in box 1 van 0,7 procent. De heffingskortingen op beleggingen in sociaal-ethische en culturele fondsen evenals in durfkapitaal is per 1 januari 2013 volledig vervallen.

Voor spaarloon geldt dat als het tegoed op een geblokkeerde rekening staat, een aparte vrijstelling van 17.025 euro geldt. De vrijstelling wordt jaarlijks verlaagd met het deel van het tegoed dat vrijvalt na de blokkeringstermijn van vier jaar. De overgangsmaatregel geldt tot 1 januari 2016.

Uitvaartverzekering

De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering in box 3 bedraagt 6.859 euro.

Heeft u beleggingen dan kunt u dividendbelasting verrekenen met de te betalen belasting. Bij dividenduitkeringen houdt de bank 15 procent in, dat is het percentage wat u in mindering mag brengen.

Schulden

Schulden kunt u alleen in mindering brengen als deze meer bedragen dan het drempelbedrag van 2.900 euro (5.800 euro voor fiscale partners).

De volgende schulden geeft u in box 3 aan: Schulden gemaakt voor consumptie, negatief saldo op bakrekening, schulden voor financiering tweede woning of hypotheekschulden die u niet in box 1 mag aftrekken, studieschuld en erfbelasting. Andere belastingschulden mag u niet aftrekken van uw vermogen.

Zie ook:
Aangifte doen over 2013
Minder belasting betalen door aftrekposten
Belastingtips voor woningeigenaren