Vanaf 1 januari 2014 geldt een wettelijk provisieverbod voor beleggingsinstellingen. Circa een miljoen consumenten gaan hiermee te maken krijgen.

Het provisieverbod houdt in dat de klant direct betaalt voor de diensten die hij of zij afneemt in plaats van dat de kosten verstopt zitten in het product.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zullen consumenten vaak een hoger bedrag moeten betalen aan de beleggingsonderneming. Daar staat tegenover dat een lager bedrag aan 'management fee' aan het fonds zal worden onttrokken.

Tarieven

Wat betreft tarieven schat AFM in dat consumenten voor vermogensbeheer een percentage betalen van het vermogen. Bij advies zullen de kosten bestaan uit een percentage van het vermogen en transactiekosten.

Bij execution-only, bijvoorbeeld in het geval van een klant die zelf belegt, zal deze een vast bedrag betalen voor de beleggingsrekening, "een paar tientjes", en transactiekosten.

Consumenten zullen in de komende periode informatie ontvangen over de nieuwe tarieven en het eventueel omzetten van beleggingen.

Provisieverbod

Beleggingsondernemingen mogen vanaf 2014 geen provisies ontvangen of verstrekken voor advies, vermogensbeheer en execution-only. Daardoor zijn er geen prikkels meer voor de aanbieder om iets anders aan te bevelen dan de producten die passen bij de klant.

Door het provisieverbod neemt de kostentransparantie toe, waardoor de klant beter kan vergelijken. De AFM hoopt dat deze afspraken ook leiden tot innovatie in de branche.

"Vroeger vond al het contact offline plaats. Het zou mooi zijn als de klant ook online advies kan krijgen, bijvoorbeeld met het gebruik van Skype." Volgens Tim Mortelmans, hoofd toezicht financiële ondernemingen bij AFM, zou dat de dienstverlening ook goedkoper kunnen maken.

Het nieuwe provisieverbod betreft beleggingsinstellingen, circa 260 partijen als banken en vermogensbeheerders, die diensten verlenen aan niet-professionele beleggers. Verzekeraars vallen hier niet onder, dus consumenten die een beleggingsproduct via een verzekeraar hebben afgesloten zullen weinig merken van het verbod.

Provisies

Beleggingsondernemingen kunnen verschillende soorten provisies ontvangen, waar vanaf volgend jaar verschillende regels voor gelden.

Voor zogenaamde distributievergoedingen, dat zijn provisies die fondsaanbieders betalen aan beleggingsondernemingen, geldt een overgangsperiode. Beleggingsondernemingen mogen deze vorm van provisie gedurende 2014 nog ontvangen mits deze geheel wordt doorbetaald aan de klant.

Een andere vorm van provisie, aanbrengvergoedingen, mogen alleen als het gaat om een eenmalige vergoeding voor het verstrekken van gegevens met betrekking tot de naam, adres en woonplaats van de potentiële klant. Het mag niet gekoppeld zijn aan de eventuele beleggingsdienst die de klant gaat afnemen.

Retourprovisies, provisie die de broker betaalt aan beleggingsondernemingen, zijn vanaf 1 januari verboden.