Honderden zwartspaarders lijken vrijuit te gaan omdat de Belastingdienst weigert te onthullen van wie de belastende informatie over deze mensen is gekocht.

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad dat het belang van de staat om de tipgever uit de wind te houden niet opweegt tegen het recht van de zwartspaarders om zich te verdedigen, schrijft De Telegraaf.

Als de Hoge Raad het advies overneemt, kunnen rechters besluiten boetes en navorderingsaanslagen te vernietigen. In 2009 gaf een anonieme tipgever de fiscus informatie over honderden Nederlandse zwartspaarders met een geheime bankrekening in het buitenland. In ruil daarvoor kreeg hij geld.

De informatie betrof onder meer spaarders bij Rabobank Luxemburg. De advocaten van de zwartspaarders proberen sindsdien te achterhalen wie de tipgever is en welke afspraken de Belastingdienst met hem heeft gemaakt.

Algemeen belang

De Belastingdienst wil niet bekendmaken om wie het gaat, omdat dat andere tipgevers ervan zou kunnen weerhouden zich te melden. Met het geheimhouden van zijn identiteit zou dus een algemeen belang zijn gediend.

De advocaat-generaal vraagt zich volgens de krant echter af of het algemeen belang is gediend bij een overheid die diefstal faciliteert.

Zolang niet bekend is wie de tipgever is valt namelijk niet uit te sluiten dat hij de gegevens over de zwartspaarders heeft gestolen. Als de gegevens inderdaad gestolen zijn, heeft de overheid zich ook nog eens schuldig gemaakt aan heling.

De Belastingdienst voerde ook aan te vrezen voor wraakacties op de tipgever als zijn identiteit wordt onthuld. Dat is volgens de advocaat-generaal echter nogal vergezocht.