Vakantiegeld komt steeds vaker terecht op een spaarrekening en wordt minder vaak besteed aan een vakantie.

Dit jaar wordt 38 procent van het vakantiegeld gespaard, tegenover 29 procent in 2012. Dat blijkt uit onderzoek van Q&A Research & Consultancy onder 1700 Nederlanders.

In Nederland zal dit jaar 47 procent van het vakantiegeld uitgegeven worden aan vakanties. In 2012 was dit percentage nog 55 procent.

Van de Nederlanders tussen de 30 en 45 jaar geeft meer dan de helft het vakantiegeld uit aan een vakantie. Alle andere leeftijdscategorieën besteden dit geld minder vaak aan een vakantie.

Andere populaire bestemmingen voor vakantiegeld zijn het aflossen van schulden, artikelen voor in en om het huis en mode. Jongeren geven meer geld uit aan mode, artikelen in en om het huis en elektronica.

Vakantie

ING bevestigt het beeld dat consumenten hun vakantiegeld steeds vaker uitgeven aan iets anders dan vakantie. Dit jaar geeft 35 procent van de ondervraagden aan het geld aan een vakantie te besteden, tegenover 38 procent in 2012.

Echter uit de poll op ING blijkt dat minder Nederlanders het vakantiegeld sparen, namelijk 16 procent tegenover 19 procent vorig jaar.

Meer consumenten lossen schulden af met het vakantiegeld. Vorig jaar loste 18 procent schulden af, dit jaar 23 procent.

Vakantiegeld

Huishoudens ontvangen bruto gemiddeld 2800 euro aan vakantiegeld. Acht op de tien geven de voorkeur om een keer per jaar het gehele bedrag te ontvangen in plaats van twaalf maandelijkse porties.

Ook geeft de meerderheid aan het geld bij voorkeur in de lente te ontvangen. Drie op de tien ontvangt het geld liever op een ander moment, namelijk in zomer (23 procent), winter (7 procent) of herfst (2 procent).