Basisscholen in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en randgemeenten zetten vaker roetveegpieten in tijdens de sinterklaasviering dan scholen in andere regio's, blijkt maandag uit een rondgang langs ruim 580 scholen door onderzoeksbureau DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Uit de cijfers blijkt dat 69 procent van de basisscholen in de drie grote steden roetveegpieten inzet, tegenover 49 procent in de regio 'overig Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. In de overige regio's van Nederland wordt het feest op 16 tot 20 procent van de basisscholen (mede) met roetveegpieten gevierd.

Het aandeel basisscholen in de drie grote steden dat zwarte pieten inzet, is lager dan onder onderwijsinstellingen in andere gebieden. 47 procent van de scholen in de grote steden viert het feest (mede) met Zwarte Pieten, tegenover 71 procent in 'overig Noord- en Zuid-Holland en Utrecht' en 90 tot 93 procent in de overige regio's.

Overigens is er niet alleen een verschil tussen scholen in de Randstad en daarbuiten, maar ook tussen openbare scholen en confessionele scholen. Op relatief grotere scholen met meer dan tweehonderd leerlingen worden ook vaker roetveegpieten ingezet dan op kleinere scholen.

Volgens DUO zet in totaal 30 procent van de scholen roetveegpieten in, "al dan niet gecombineerd met andere pieten". Dit is 5 procentpunt meer in vergelijking met vorig jaar.

De transitie van Zwarte Piet door de jaren heen
129
De transitie van Zwarte Piet door de jaren heen