Op vier van de vijf basisscholen voeren onderwijzers geen discussie over de kleur die de Pieten zouden moeten hebben. Ook vragen de docenten zich niet af of de huidige Piet kwetsend kan zijn voor sommige kinderen.

Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau, onder vierhonderd basisschooldirecteuren.

Op slechts 18 procent van de basisscholen is wel discussie gevoerd over "het soort Piet" dat moet worden ingezet bij het kinderfeest. Daarbij ging het dan meestal om drie dingen: of de kleur van de Pieten aangepast moet worden, of de huidige Piet voor sommigen kwetsend is en of het schoolteam liever een Zwarte Piet ziet.

Uit het onderzoek blijkt dat in de drie grote steden en randgemeenten de meeste basisscholen (84 procent) het feest met roetveegpieten vieren, terwijl de meeste scholen (89 procent) in de rest van Nederland voor Zwarte Pieten kiezen. Een overgrote meerderheid van de scholen (96 procent) viert Sinterklaas.

De transitie van Zwarte Piet door de jaren heen
129
De transitie van Zwarte Piet door de jaren heen

Dreigementen

De discussie over de kleur van Zwarte Piet barstte de afgelopen weken weer in alle hevigheid los. In Dokkum blokkeerden pro-Piet-activisten de snelweg om anti-Piet-activisten te beletten te demonstreren. Zwarte Piet-activisten belaagden een school in Utrecht en het huis van Sylvana Simons. Humberto Tan liet weten al anderhalf jaar beveiliging te hebben vanwege uitlatingen over Zwarte Piet die hij op televisie deed.

Onder meer de Kinderombudsman en de VN riepen eerder op om de kleur van Zwarte Piet aan te passen. De negatieve stereotypering wordt door veel mensen als racistisch ervaren. De Kinderombudsman noemde Zwarte Piet in strijd met de kinderrechten omdat het personage racisme, discriminatie en pesten uitlokt.