33 openbare basisscholen in de stad Utrecht vieren voortaan het Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet.

Het bestuur van SPO Utrecht heeft dit samen met de schooldirecteuren besloten. Belangrijk uitgangspunt van het openbaar primair onderwijs in Utrecht is dat iedereen gelijkwaardig is.

Alleen op deze manier is het mogelijk recht te doen aan de uitgangspunten van openbaar onderwijs, stelt de Stichting Primair Onderwijs (SPO) Utrecht woensdag.  

"Bovendien nemen de scholen hun verantwoordelijkheid in de opvoeding van jonge kinderen."

Racistische aspecten

"Concreet betekent dit dat in de scholen van SPO Utrecht geen discriminatie plaatsvindt op grond van levensovertuiging, etnische afkomst, sekse, geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken", zeggen Thea Meijer en Eric van Dorp van het college van bestuur van SPO Utrecht. "En de figuur van Zwarte Piet heeft echter racistische aspecten."

Van Dorp en Meijer verwijzen hierbij naar recente uitspraken van het College van de Rechten van de Mens, de Rechtbank Amsterdam en de mensenrechtenwerkgroep van de Verenigde Naties.

Gekwetst

De SPO wil geen onderscheid tussen personen op openbare basisscholen. "Wij willen niet dat kinderen zich gekwetst voelen door ons onderwijsaanbod en het onderwijs heeft een verantwoordelijke rol in de opvoeding van jonge kinderen", aldus de stichting.

"We zoeken naar een respectvolle manier om het Sinterklaasfeest op school te vieren. Daarom is afgesproken om de figuur Zwarte Piet uit het onderwijsaanbod en uit de viering op school te schrappen."

Elke SPO-school gaat binnen de kaders van dit beleid, het Sinterklaasfeest op eigen wijze invullen, in overleg met de oudercommissie.

Moeder

Een moeder die haar kind op een van de basisscholen in Utrecht heeft zitten, stapte vorig jaar naar het College voor de Rechten van de Mens om Zwarte Piet helemaal uit het onderwijsaanbod van de basisschool van haar kind te bannen.

"Een school discrimineert niet als zij Sinterklaas 2014 met Zwarte Piet viert. De school heeft genoeg gedaan om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving'', zo luidde destijds de conclusie van het college."Voor het jaar erna kan het oordeel anders luiden, want Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten.''

Andere steden

Eerder spraken de de schoolbesturen in Den Haag met elkaar af voortaan te gaan voor een neutrale Piet, een zonder discriminerende kenmerken. Ook op openbare scholen in Rotterdam is de klassieke Zwarte Piet niet meer welkom.

Veel basisscholen in Amsterdam pasten vorige jaar al een verandering toe aan het uiterlijk van Zwarte Piet. Net als tijdens de intocht zullen er op scholen in de hoofdstad roetpieten en kleurenpieten te zien zijn.