De Europese Commissie wil met een verdeelsleutel veertigduizend asielzoekers eerlijker over de Europese Unie vespreiden. Het Nederlandse kabinet stemt met dit plan in, als andere lidstaten dat ook doen.

Nederland is dan het eerste Europese land dat akkoord gaat met de plannen van de commissie. 

Met de verspreiding hoopt Brussel Italië en Griekenland, waar nu de meeste vluchtelingen aankomen, te ontlasten. Tegen de plannen bestaat veel weerstand.

Voor Nederland geldt een percentage van 5,12 procent. Dat komt dan neer op 2.047 vluchtelingen: 1.228 uit Italië zitten en 819 uit Griekenland. Zij komen bovenop het aantal asielzoekers dat zelf al in Nederland aanklopt.

Duitsland, Frankrijk en Spanje zouden de meeste vluchtelingen moeten overnemen. EU-lidstaten krijgen 6000 euro voor elke vluchteling die ze opnemen via dit herlocatie-systeem.

Verdeelsleutel vluchtelingen

Oversteek

Jaarlijks wagen duizenden migranten de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee. Dat gebeurt vooral in het voorjaar en de zomer, als het weer goed is, vaak in gammele boten. Velen halen het niet en verdrinken.